Partij manifest

De partij voor nieuwe politiek en radicale gelijkheid

Wij verzetten ons eveneens tegen de wijdverspreide assimilatiedwang. Op alle niveaus moet het paternalisme plaatsmaken voor de totale acceptatie en radicale gelijkheid.


De publieke ruimte moet een vrijplaats zijn voor diversiteit, en alle keuzes moeten gelijk en met respect behandeld worden.


Het is een illusie te denken dat gendergelijkheid in onze samenleving grotendeels gerealiseerd en de feministische strijd gestreden is. 


Democratie is meer dan bolletjes kleuren bij verkiezingen. Alle mensen moeten tussendoor écht kunnen meebeslissen. 


Het Brussels gewest heeft het potentieel om een voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld als superdiverse en duurzame stad. 


Wij moeten alternatieve modellen aanreiken, die vlot ingepast kunnen worden in het huidige economische model, om het van binnenuit te veranderen.


De strijd tegen ongelijkheid is niet alleen een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Het is ook een middel om een vreedzamer samenleving te realiseren. 


Om het gebrek aan middelen en prangende problemen qua mentaliteit te counteren stellen wij structurele hervormingen voor.


Ons streefdoel is een wereld van radicale gelijkheid. Op onze planeet blijven enorme ongelijkheid en onnoemelijk onrecht heersen.


Omwille van radicale gelijkheid, meer bepaald op sociaaleconomisch vlak, dringt een hervorming van de Europese Unie zich op.


Westerse dominantie en superioriteitsgevoelens gaan al eeuwenlang hand in hand. De algemene kennis en het bewustzijn over deze realiteiten zijn heel beperkt.


De rijke landen moeten evolueren naar een economie van het genoeg, en een proces van herverdeling van rijkdom en arbeid op de sporen zetten.