Als Bart De Wever een interview geeft en het interview begint, hoe kan het ook anders, over identiteit, dan weten we als moslims met quasi 100% zekerheid dat een belediging of uithaal naar moslims of de Islam niet zal uitblijven. Met zijn interview aan De Zondag van vandaag werden we uiteraard niet teleurgesteld. Dat kan ook niet als je de voorzitter bent van de partij van de deportatiewet,  de ‘dansende moslims’ leugen van Jambon,  het relatieve racisme, de problematische Berbers, wereldvreemde rechters en het structurele ethnisch profileren ?

Dat islamofobe uitspraken over ondermeer de hoofddoek de revue passeren is dan niet eens verrassend te noemen, maar de subtiliteit van zijn anti-semitisme had ik niet meteen verwacht. De Joodse gemeenschap wordt letterlijk op zijn plaats gezet en gewezen. De uitspraken ten aanzien van hen spreken boekdelen. Rechtsnationalisme kan haar ware aard niet verbergen en de link met een niet zo ver en onfris verleden is dan niet ver weg.

Expliciet zal de man het uiteraard nooit zeggen of toegeven. Dat heeft te maken met zijn eigen collaboratie complex waarmee hij en zijn partij al decennialang worstelen en niet weten hoe het van zich af te schudden. Ook heeft hij geen ongelijk als hij in het interview beweert dat hij nog steeds dezelfde man is met dezelfde ideeën als pakweg 10 of 15 jaar geleden. Het is namelijk dezelfde man die in 2007 Patrick Janssens de mantel uitveegde omdat hij excuses had aangeboden aan de Joodse gemeenschap voor de betrokkenheid van de stadsdiensten aan de deportatie van Joden. Die jodenvervolging  en de Holocaust hebben hen meer dan duidelijk gemaakt dat ze niet teveel rimpels moeten maken, niet voor teveel deining moeten zorgen en niet teveel met burgerschap dienen bezig te zijn maar zich vooral moeten terugtrekken uit de samenleving en hun religiebeleving voor zichzelf houden, achter  gesloten deuren, achter de muren van hun synagogen en in hun eigen scholen. Hoe de publieke ruimte er moet uitzien bepalen Wij, het Blanke Vlaamse Volk! Dat is hetgeen hij zegt wanneer hij beweert dat “Orthodoxe Joden conflicten vermijden en de consequenties van hun keuzes aanvaarden”. Na hun vervolging zou men eerder kunnen zeggen dat ze gewoon niet anders meer durven.

In die zin is zijn verwijzing naar de 18de Euwse waarden van Dé Verlichting lachwekkend en ongeloofwaardig, zeker als je weet dat zijn Vlaams nationalisme en identiteitspolitiek een erfenis is van een ideologie die ontstond tijdens één van de donkerste periodes van de 20ste Eeuw en één van de grootste misdaden tegen de menselijkheid heeft teweeggebracht.

Hetzelfde wil men vandaag bewerkstelligen met Moslims. Moslims willen in essentie en hebben trouwens als burgers van dit land het recht om de publieke ruimte mee vorm te geven. Als ze dat niet mogen en uit alle openbare functies geweerd worden omdat politici à la  BDW en zijn gevolg het alleenrecht van deze ruimte opeisen, is het logische gevolg dat een deel van die moslims zich gaat terugtrekken en afsluiten van deze samenleving en zijn eigen structuren gaat opzetten.

Het perverse hieraan is dat op het moment dat die religieuze gemeenschap zichzelf gaat organiseren, structureren en een soort eigen zuil gaat oprichten, diezelfde politici die gemeenschap gaan beschuldigen van segregatie, het zich onttrekken aan de controle door de samenleving tot zelfs radicalisering. Je bent niet welkom en mag dus niet deelnemen aan de inrichting en invulling van de publieke ruimte EN je mag ook je eigen ruimte niet creëren en indelen. Feitelijk komt dit neer op hetzelfde “aanpassen of opkrassen” verhaal als hunideologische zielsgenoten van het Vlaams Belang. Het liefste van al ziet hij ons  opkrassen, zo veel is duidelijk, maar hij dient nog die zweem van deftigheid en properheid uit te stralen om alsnog menselijk en redelijk over te komen.

Hoe zeer hij zijn racisme ook tracht te maskeren, het blijft uren in de wind stinken en zelfs een goedkoop deodorant van moeilijke woorden en een vals moreel discours zullen het niet kunnen maskeren. Wij daarentegen zijn de luchtverfrisser, de echte verandering, die hiermee vroeg of laat komaf gaan maken.

Karim Hassoun is activist en medeoprichter van Be.One

Share This