Op dinsdag 2 april werd de voorzitter van de politieke partij Be.One , Dyab Abou Jahjah, ondervraagd door de politie op verzoek van het Brusselse parket. Het onderzoek spitst zich toe op zijn standpunten op sociale media in verband met de Palestijnse zaak en de Israëlische bezetting van Palestina. Het gaat  onder meer over een tweet die werd gepost ter ondersteuning van het Palestijnse verzet.

De partij Be.One veroordeelt met de de meest scherpe bewoordingen deze vorm van instrumentalisering van justitie voor politieke doeleinden. Het gaat hier om een duidelijke poging tot intimidatie, net na de indiening van de Be.One lijst voor de regionale Brusselse verkiezingen aan Nederstalige kant, een lijst die door Dyab Abou Jahjah getrokken wordt.

Naast vragen met betrekking tot zijn publicaties, kreeg Dyab Abou Jahjah vragen over zijn religieuze overtuiging en of hij zich ‘echt Belg voelt’ en over de politieke bedoelingen van Be.One. 
De eerste twee vragen zijn van een privé-karakter en zullen bijgevolg nooit gesteld worden aan een autochtone Belgische politieke leider. Hieruit blijkt eens te meer het structureel racisme dat nog steeds dominant is en waartegen wij zullen blijven strijden .

Wat betreft de politieke doelstellingen van Be.One, deze staan duidelijk vermeld op onze website www.beone.be. 
Eén daarvan is de invoering van het BDS platform in Brussel. Dit houdt kortweg in de invoering van boycot, desinvestering en sancties tegen de staat Israël. Dit is een legitieme politieke positie waar niet iedereen blij mee is maar die in geen geval een aanleiding mag zijn tot criminalisering en intimidaties van eender welke burger in dit land, ook niet de voorzitter van Be.One.

Share This