Gendergelijkheid

Het is een illusie te denken dat gendergelijkheid in onze samenleving grotendeels gerealiseerd en de feministische strijd gestreden is. Gelijk loon voor gelijk werk is verre van gerealiseerd. In leidinggevende functies in bedrijven, administraties, universiteiten, enz. is er een duidelijke mannelijke dominantie. Geweld tegen vrouwen en seksuele intimidatie blijven in heel wat contexten een kolossaal probleem. Be.One ijvert voor:

 

 • Het wegwerken van alle mogelijke drempels die vrouwen ervaren bij tewerkstelling en promotie.
 • Verplichte quota voor leidinggevende functies en organen in openbare en privésector. Deze quota blijven geldig zolang de situatie de demografische realiteit niet weerspiegelt.
 • Openbare aanbestedingen enkel toegankelijk voor bedrijven die intern zelf quota hanteren.
 • Een doorgedreven toepassing van het principe van gelijk loon voor gelijk werk, met de nodige inspectie en handhaving. Behalve directe discriminatie moeten ook de vele andere mechanismen van loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen worden aangepakt.
 • Pariteit tussen mannen vrouwen in uitvoerende en wetgevende politieke organen.
 • Op school de nodige vorming over gelijkheid tussen man en vrouw, alsook over het principe van consensuele relaties in de lessen seksuele opvoeding.
 • Geweld tegen vrouwen moet veel consequenter worden aangepakt door politie en justitie. Vandaag blijven te veel gevallen van geweld zonder gerechtelijk gevolg.
 • Vorming voor politieagenten om goed om te gaan met klachten van slachtoffers van seksueel geweld. Vandaag durven slechts 10% van de slachtoffers van verkrachting klacht in te dienen. Dit is deels te verklaren door de gebrekkige ontvangst in politiekantoren.
 • Betere straatverlichting ’s nachts.
 • Een verhoogde aanwezigheid van veiligheidsagenten in het openbaar vervoer in de avond na 20.00 uur.
 • Faciliteiten voor vrouwen die ’s nachts of’ s avonds alleen reizen.
 • Een sensibilisering van de medische corps over obstetrisch en gynaecologisch geweld, evenals het belang van de toestemming van de patiënt tijdens een intieme medische procedure.
Share This