Tegen racisme, seksisme en discriminatie
Wij zijn mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking en we hebben Be. One opgericht omdat het voor ons essentieel is om een radicale gelijkheid tussen alle burgers van dit land tot stand te brengen. Radicale gelijkheid betekent dezelfde kans van slagen hebben in het leven, of men nu een vrouw of een man is, van Belgische origine of van buitenlandse origine, geboren uit de lagere klassen of uit de midden- of hogere klassen. We stellen concrete maatregelen voor ter bestrijding van discriminatie van vrouwen en etnische minderheden, bijvoorbeeld door de invoering van quota in de publieke sector.

Milieu en koopkracht beschermd
Radicale gelijkheid betekent ook dat de mens voor economische winst wordt geplaatst en onze planeet wordt beschermd voor toekomstige generaties door uit het dogma van groei ten koste van alles te stappen. Om deze reden verdedigen we de 32-urige werkweek met behoud van salaris. Wij zijn ook voorstander van het beginsel van “de staat als werkgever als laatste redmiddel”: in plaats van werkloos te worden, heeft elke burger zo het recht om een baan van de staat te eisen. Ecologische renovatie van openstaande openbare gebouwen, opvang van vluchtelingen, hulp voor zieken of ouderen … Er zijn genoeg gebieden waar de behoeften om een betere maatschappij te bouwen in de schijnwerpers staan.

Meer bevoegdheden voor Brussel
Ten slotte moet radicale gelijkheid ook op lokaal niveau, in Brussel, plaatsvinden door de Franstalige en Nederlandstalige gemeenschappen af te schaffen en hun bevoegdheden over te dragen aan het Gewest, zoals bijvoorbeeld het onderwijs, dat we meertalig willen maken. Brussel moet een sterke en autonome regio worden, net zoals Vlaanderen en Wallonië. Een regio die gebruik maakt van de rijkdom die het produceert om armoede te bestrijden. Een regio waar alle inwoners gelijk worden behandeld, of ze nu Frans, Nederlands, Arabisch, Lingala of Turks spreken.

Word lid

News