Radicale Dekolonisering

Onze samenleving en de wereldpolitiek worden mee bepaald door historisch gegroeide ongelijkheid. De gewelddadige veroveringstochten, kolonisering, slavenhandel, politiek veroorzaakte hongersnoden, economische afbraak en onderschikking, uitbuiting, genocides, hertekening van grenzen en een lange reeks wrede oorlogen om de koloniale posities te behouden: het zijn historische fenomenen die hun stempel blijven drukken op de actuele politieke en economische wereldorde. Westerse dominantie en superioriteitsgevoelens gaan al eeuwenlang hand in hand. De algemene kennis en het bewustzijn over deze realiteiten zijn heel beperkt. Be.One staat voor een radicale dekolonisering van de mentaliteit.

 

  • Onze samenleving en de wereldpolitiek worden mee bepaald door historisch gegroeide ongelijkheid. De gewelddadige veroveringstochten, kolonisering, slavenhandel, politiek veroorzaakte hongersnoden, economische afbraak en onderschikking, uitbuiting, genocides, hertekening van grenzen en een lange reeks wrede oorlogen om de koloniale posities te behouden: het zijn historische fenomenen die hun stempel blijven drukken op de actuele politieke en economische wereldorde. Westerse dominantie en superioriteitsgevoelens gaan al eeuwenlang hand in hand. De algemene kennis en het bewustzijn over deze realiteiten zijn heel beperkt. Be.One staat voor een radicale dekolonisering van de mentaliteit.
  • Politiek en onderwijs moeten een veel groter bewustzijn laten blijken over de eeuwenlange, structurele brutalisering van het Zuiden en de blijvende gevolgen hiervan. Het onderwijs moet veel minder eurocentrisch worden opgevat en de niet-westerse geschiedenis en actualiteit meer aandacht geven. Het moet zelfkritisch worden aangaande de historische en actuele ongelijkheid en bijbehorende praktijken.
  • België moet in het reine komen met zijn koloniale verleden, zoals de misdaden van Leopold II en latere ongeoorloofde inmenging in Congo, Rwanda en Burundi. Verontschuldigingen dienen te worden aangeboden aan de gekoloniseerde volkeren.
  • Meer wetenschappelijk onderzoek en kennisspreiding over het kolonialisme en neokolonialisme via onderwijs en media zijn noodzakelijk.
  • Straatnamen van koloniale heersers zoals Leopold II moeten plaatsmaken voor antikoloniale vrijheidsstrijders zoals Patrice Lumumba, Nelson Mandela en Abdelkrim Al Khattabi. Koloniale standbeelden moeten naar musea worden verwezen en voorzien van de nodige duiding.
  • De rijke landen moeten in hun beleid veel meer rekening houden met hun historische verantwoordelijkheid in verband met de klimaatverandering, de afbraak van het planetaire ecosysteem en de uitputting van grondstoffen. Het Zuiden heeft recht op de nodige compensaties.
  • Wij verwerpen het economisch systeem waarin de hoogtechnologische productie een privilege blijft van vooral rijke westerse industrielanden. Grote delen van de wereld worden veroordeeld tot laagbetaalde arbeid of gereduceerd tot leveranciers van grondstoffen en landbouwproducten. De internationale handelsregels moeten zo herschreven worden dat Afrikaanse en andere zuiderse landen daadwerkelijk een inheemse hoogtechnologische industrie en dienstensector kunnen uitbouwen.
Share This