Vrije keuze

Onze partij gelooft in een gemeenschappelijke toekomst waarin onze verschillen worden gerespecteerd en onze gelijkenissen beklemtoond. Wij willen meebouwen aan een samenleving waarin een rechter een islamitische hoofddoek of joods keppeltje kan dragen, en een politie-officier een sikh-tulband en een baard. Een samenleving waarin de mensen kunnen beslissen wat ze geloven en dragen. Waarin geen enkele vrouw zich geïntimideerd of benadeeld voelt omdat ze beslist zich te bedekken of omdat ze beslist een korte rok of topje te dragen. De publieke ruimte moet een vrijplaats zijn voor diversiteit, en alle keuzes moeten gelijk en met respect behandeld worden. Mensen kunnen hun job niet verliezen of afgewezen worden omwille van hoe ze eruit zien of wat ze geloven, wat ze laten zien of verbergen van hun huid en hun ideeën, levensstijl, gender, seksuele oriëntatie of politieke overtuiging. De keuzevrijheid moet in de hele samenleving de algemene norm worden. Daarom pleiten wij voor:

 

  • Afschaffing van alle maatregelen die het dragen van de islamitische hoofddoek beperken, zowel in de publieke als private sector.
  • Toelaten van het dragen van religieuze symbolen in elke context en op elk moment, ongeacht of je moslim, christen, jood, sikh of van een andere godsdienst bent.
  • Toestaan van halal- en koosjer-slachting. Wij verzetten ons krachtig tegen elke instrumentalisatie van de kwestie van het dierenwelzijn om de moslimgemeenschap te stigmatiseren, zoals dit vandaag gebeurt. Daarom bepleiten wij een moratorium op het verbod op rituele slachting zolang de samenleving niet bereid is een einde te maken aan de andere praktijken die dierenleed met zich meebrengen (jacht, intensieve veeteelt, dwangvoeding van ganzen, massale vernietiging van kuikens, dierproeven voor cosmetica, enz.). Dit is voor ons een voorwaarde voor een heropening van het debat over rituele slachting, dat hoe dan ook samen moet gevoerd worden met de religieuze gemeenschappen en wetenschappers, ten einde discussies uit te klaren over de vraag of rituele slachting vergeleken met klassieke slachting al dan niet bijkomend lijden met zich meebrengt (tot nu toe kwamen de wetenschappers te weinig aan bod, wat illustratief is voor de ideologische wending van het debat). Dit debat moet gevoerd worden binnen de krijtlijnen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat de godsdienstvrijheid garandeert.
  • Zerotolerantie met hoge boetes voor lastigvallen, seksuele intimidatie en uitingen van intolerantie op straat en in de privésfeer.
  • Een nieuw model waarbij de erkende godsdiensten en levensbeschouwingen zich in alle opzichten zelf kunnen organiseren binnen het kader van de democratische rechtsstaat en de grondwet. De staat moet de erkende godsdiensten en levensbeschouwingen gelijk behandelen, met respect voor hun interne diversiteit.
  • De mogelijkheid voor studenten van openbaar onderwijs om te kiezen voor een vegetarisch menu wanneer een vleesmenu wordt aangeboden in de kantine.
Share This